ยื่นเบื้องบน ร่าง ก.ม. ล้มมวยโทษจำคุก 5 ปี เด็กต่ำกว่า 12 ห้ามชก

ยื่นเบื้องบน “สนช.” ยื่นฉบับร่าง ก.ม.มวยให้ ครม. พิจารณากรณีที่สั่งห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีชกมวย วางโทษล้มมวยจำคุก 5 ปี

ยื่นเบื้องบน เมื่อวันที่ 18 ต.ค. ที่ผ่านมาทางด้านรัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมีทางด้านรองประทานอย่าง นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็นประธานในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ของทางกีฬามวย ที่ทางด้าน พล.อ.อดุลยเดช อินทะพงษ์ และคณะรวม 39 คน เป็นผู้เสนอร่าง ก.ม. ฉบับนี้ไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมีทางด้าน นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เข้ารับฟังร่าง ก.ม.ด้วย
อ่านเพิ่ม: https://www.download-youtube-video.net

สำหรับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว มีใจความสำคัญสรุปได้ดังนี้ กำหนดให้นักมวยที่ประสงค์จะขึ้นชกจำเป็นจะต้องขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียน ผู้เยาว์ที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนเป็นนักมวย ต้องได้รับความยินยอมซึ่งมีหนังสือเป็นรายลักษณ์อักษรจากผู้แทนโดนชอบธรรมก่อน นอกจากนี้ยังห้ามไม่ให้ผู้จัดรายการแข่งขันมวย และนายสนามมวยอนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีขึ้นชกเว้นแต่จะได้รับความชอบธรรมจากนายทะเบียน แต่สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี จะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้เด็ดขาด โดยในการจัดการแข่งขันต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ในกิจกรรมด้านการกีฬาและมีมาตรการป้องกันอันตรายทางร่างกาย และมีกฎกติกาการเล่นที่เหมาะสมเป็นการเฉพาะ

กรณีที่ขัดต่อ ก.ม. มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับกรณีที่มีผู้ใดทำการจูงใจให้นักมวยกระทำการล้มมวย หรือจูงใจให้ผู้ตัดสินไม่ตัดสินอย่างถูกต้องเที่ยงธรรม หรือนักมวยมีส่วนเกี่ยวข้องได้รับประโยชน์อื่นใด เพื่อกระทำการล้มมวย ทว่าเป็นกรณีที่ผู้ตัดสินรับทรัพย์สินเพื่อแลกกับการตัดสินที่ไม่เป็นธรรม จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ซึ่งสุดท้ายวาระการประชุมสนช.มีความเห็นชอบร่วมกันโดยไม่มีการลงมติในการส่งร่างพ.ร.บ. กีฬามวย โดยทางด้านนายวีระศักดิ์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าครม.จะรับร่างกฎหมายดังกล่าวไปศึกษาและเสนอกลับมาให้สนช.พิจารณาอีกครั้งภายใน 30 วัน

ติดตามข่าววงการมวยเพิ่มเติม: http://deepcreekyachtclub.com